08 - 522 270 00 info@sympatigruppen.se
Nyhet

Sympati erbjuder nu även ledsagarservice! Ring 0701 62 22 22!

Din boendestödjare

Vi vet att du behöver känna trygghet och tillit till den person du släpper in i ditt hem. Därför ser vi till att din boendestödjare är professionell och visar respekt i mötet med dig.

Läs mer
Kontinuitet

För att du ska kunna lära känna, och känna trygghet och tillit vet vi att det är mycket viktigt att du träffar samma boendestödjare.

Läs mer
Kvalitét

Alla våra boendestödjare har en hög kompetens och bred erfarenhet och kan därför ge dig korrekt stöd oavsett funktionshinder.

Läs mer