08 - 522 270 00 info@sympatigruppen.se

Covid-19


Sympati följer riktlinjer som faställs av Folkhälso-myndigheten samt riktlinjer som våra uppdragsgivare fastställer!

Som brukare på Sympati AB ska du känna dig trygg!

Vi ser nu en ökad smittsptidning i samhället. Sympati AB vill på bästa sätt bidra till att hålle smittspridningen nere.

Vi minimerar smittspridning genom att följa de riktlinjer som myndigheter och uppdragsgivare fastställer. Våra anställda ska enligt våra riktlinjer gå hem vid minsta symtom på förkylning/influensasymtom. Vid fortsatt sjukdomskänsla efter 24 timmar ska provtagning för Covid-19 beställas.

Alla våra anställda har tillgång till skyddsutrustning, såsom handsprit, munskydd, visir samt skyddsrockar. Dessa används vid minsta misstanke om sjukdomssymtom hos våra brukare. Vi gör även detta när brukare finns i riskgrupper eller själva uttrycker önskemål om att vår personal ska bära skyddsutrustning.