08 - 522 270 00 info@sympatigruppen.se

Kontinuitet


Att träffa många olika personer leder till att boendestödet blir ostrukturerat och det blir svårt att ha en ”röd tråd” i arbetet. Det blir också svårt att bygga en tillitsfull relation om det är flera olika personer som man träffar. Därför satsar Sympati på att i så hög grad som möjligt se till att man som brukare har samma boendestödjare som kommer hela tiden. För att underlätta för dig som brukare när boendestödjaren är sjuk eller har semester vill vi gärna introducera två boendestödjare som du lär känna. Det innebär att är den ena sjuk eller har semester så kan den andra hoppa in. Du är också knuten till en samordnare som har det övergripande ansvaret för ditt boendestöd. Detta sätt att arbeta ger bra kontinuitet och förutsägbarhet för dig som brukare.