08 - 522 270 00 info@sympatigruppen.se

Sympati AB


Sympati AB startades under 2015. I ett senare skede tecknades ett ramavtal inom samtliga stadsdelar i Stockholms stad och i januari 2016 började vårt allra första boendestödsuppdrag i Norrmalms stadsdel. Senare skrevs det även avtal med Ekerö Kommun, Lidingö Kommun, Solna och Nacka.

I nuläget är vi upphandlade i Samtliga stadsdelar inom Stockholmsstad och i Solna stad. Vi har också enskilda klientavtal med Lidingö stad samt Sundbybergs stad.

Sympati AB ägs och drivs idag av av Michael Lillo, Jennie Sabel, Torbjörn Gustafsson,  och även nu Anders Berntsson, som med sin mycket stora erfarenhet som Psykiatriker och företagsledare ska bidra ytterligare till att Sympati AB fortsätter sin positiva utveckling. Samtliga har lång erfarenhet av arbete med människor med behov av stöd och hjälp. Stor erfarenhet av ledning och styrning, verksamhetsutveckling och entreprenörskap finns i ägargruppen.

Sympati AB fick sitt första uppdrag i januari 2016 och har sedan dess fått förmånen att leverera boendestöd till ett stort antal brukare. I dag leverer Sympati AB bondestöd till ca 330 brukare.