08 - 522 270 00 info@sympatigruppen.se

Kontakta oss


Sympati AB

T: 08-522 270 00
E: info@sympatigruppen.se

Synpunkter eller förbättringsförslag lämnas per telefon eller e-post.


Samordning:

Sandra Säfsten, 0701 62 22 24
Kattis Sundevall, 0701 62 22 44
Jennie Sabel, 0704 71 50 54