08 - 522 270 00 info@sympatigruppen.se

Ledsagarservice


Sympati AB erbjuder nu Ledsagarservice!

Sympati AB erbjuder ledsagarservice enligt SoL och LSS! 

Sympati AB ebjuder nu ledsagning enligt SoL och LSS. Vi är upphandlade i Stockholmsstads samtliga stadsdelar samt även i Huddinge kommun. Vi tar även emot uppdrag i form av enskilda uppdrag från andra kommuner i Stockholmsområdet. 

Sympati AB har ett 30-tal ledsagare anställda med mångårig erfarenhet av ledsagning. Ett flertal av dessa har även lång erfarenhet av att Ledsaga personer med syn och hörsel nedsättningar.

Ledsagarservice riktar sig till dig som har en omfattande funktionsnedsättning, vilket ger dig rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Denna insats kan beviljas antingen genom bistånd med stöd av socialtjänstlagen, SoL, eller genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS.

Syftet med insatserna är att personer som omfattas av lagen ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och även kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. De bärande principerna i lagen är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

Om du inte uppfyller kraven för LSS så kan du ha möjlighet att beviljas stöd/bistånd genom SoL. Denna lag berör alla människor med olika funktionsnedsättningar som har svårt att få sina behov tillgodosedda i dagliga livet på annat sätt.

Ledsagarservice är till för dig som har svårt att komma ut på egen hand. Du kan beviljas ledsagning till olika kultur och fritidsaktiviteter som till exempel föreningsliv, bio, teater, konserter eller att besöka museum, parker och handelsträdgårdar. Sportaktiviteter som att till exempel gå på gym, jogga, rida eller ta promenader. Göra ärenden – kanske handla kläder, skor eller besöka möbelaffärer. Ta en fika eller lunch på kvarterskrogen eller inne i stan samt träffa vänner.

Ledsagarservice kan ges både som regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.
Ledsagarservice beviljas av kommunen/Stadsdelen och ansökan görs hos din biståndshandläggare.

Sympati AB erbjuder samma höga kvalité på personal och utförande i ledsagningen som vi erbjuder i vårt boendestöd!